Posts

דוד מלך ישראל חי וקיים

עוצמת הרגשות של דוד לא הפכה אותו לאימפולסיבי, ולא פגעה בשליטה העצמית של הפוליטיקאי והמלך הלוחם. גם האגואיזם שלו, שכל כך מאפיין מנהיגים בכל התקופות, לא הפך אותו לחסר מצפון. ההפך הוא הנכון – החרטה וייסורי המצפון לא היו זרים לאיש שידע להישיר מבט אל המעשים הרעים שעשה ולקבל עליהם אחריות, במקום להתעקש שוב ושוב שלא היה כלום.

Read more