Entries by פרופ' יורם יובל

לא נצרבת בלהט

יש לי חדשות טובות לאלה שאיבדו את ביתם ורכושם בדליקה של השבוע שעבר: יהיה בסדר. איך אני יודע? בתחילת הקיץ נשרף הבית שלנו ועד היום עוד לא חזרנו אליו הגשם בא. השריפות הנוראות מאחורינו, והכותרות הלוהטות של השבוע שעבר יישכחו במהרה. אבל מה יקרה עכשיו לאנשים שביתם וכל רכושם נשרפו? לאלה שנמלטו ברגע האחרון מן […]